KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Muzeum Vyškovska.
Muzeum Vyškovska
Muzeum Vyškovska. 
Autor / zdroj foto: Muzeum Vyškovska

Muzeum Vyškovska / Vyškov

Muzeum se nachází v historickém objektu vyškovského zámku. Nabízí k prohlídce několik stálých expozic. Nmapříklad Pravěk Vyškovska, Vyškovsko ve středověku či Vyškovsko do roku 1850. V muzeu se také nachází výstavní sály, kde se konají výstavy, kulturní akce, přednášky a tvořivé dílny.

Vyškovská lidová keramika
Expozice vyškovské lidové keramiky prezentuje jednu z nejvýznamnějších sbírek zlidovělé fajánse na Moravě. Exponáty zachycují vývoj fajánse od habánských počátků v 17. století, přes první domácí tvůrce z okolí Vyškova k výrobkům vyškovské provenience z 18. – 20. století. Bohatou produkci vyškovských toufarů dokládá množství tvarů a rozmanitost výzdoby jejich keramických děl.

Rok na Vyškovsku ve zvycích a slavnostech
Nová národopisná expozice představuje život venkovských obyvatel Vyškovska v minulosti přiblížením způsobu prožívání několika důležitých momentů, jakými jsou narození dítěte a jeho přijetí do vesnické komunity nebo svatební obřad a zvyklosti s ním spojené, dále se pozornost věnuje možnostem obživy, které lidé na venkově v minulosti měli a ke kterým patřily zemědělství a řemeslo. Žena je představena v roli nevěsty, matky a hospodyně, ale také jako osoba podílející se na rodinném hospodaření zpracováváním textilních vláken, jakým byl kupříkladu len.

Zvyky a slavnosti odměřující v opakujícím se každoročním rytmu čas na vesnici přibližují masopustní průvod maškar, figurína smrti a zelený stromek související s obchůzkami na Smrtnou neděli a předměty vážící se k velikonočním svátkům. Opomenut není ani tradiční interiér domu zpodobněný svatým koutem a kuchyní s kachlovými kamny. Spatřit lze také součásti lidových krojů, modrotiskové formy s ukázkami potištěných látek nebo umně řezbované formy na perník. Nedílnou součástí prezentace lidové kultury Vyškovska je připomínka německého jazykového ostrůvku, který byl součástí regionu do roku 1945.

Životem a časem po Bučovicku
Expozice představuje život obyvatel na Bučovicku prostřednictvím tematických okruhů, které přibližují nejdůležitější aspekty života člověka v průběhu dějin. Osídlení krajiny a její hospodářské využití, zabydlení v prostoru, vojenské události, společenský život, smrt a pohřeb. Návštěvníky provede Jan Šembera z Boskovic, proslulý jak stavbou zdejšího zámku, tak i způsobem života, jenž ho dostal i do místních pověstí.

Z historie muzea
Počátky vyškovského muzejnictví lze klást do 90. let 19. století, kdy došlo pod vlivem příprav na pražskou národopisnou výstavu nejdříve k ustavení národopisného odboru a roku 1893 k založení Národopisného spolku.

Shromážděné sbírky připomněl v roce 1911 prof. Josef Tvrdý úspěšnou výstavou vyškovské lidové keramiky. V roce 1923 bylo díky prof. Vojtěchu Procházkovi otevřeno městské muzeum v budově měšťanských škol, roku 1931 přemístěné do bývalého templu na náměstí. Od roku 1954 sídlí muzeum zásluhou MUDr. Jana Zháněla v tehdy renovovaném starém křídle vyškovského zámku, původně gotickém hradu olomouckých biskupů.

V současné době tvoří sbírkový fond Muzea Vyškovska přes 110 000 inventárních čísel. K uložení na prostor náročnějších sbírek slouží depositář v Dědicích. V kapli sv. Anny na Dukelské ulici ve Vyškově se příležitostně konají výstavy a koncerty. Detašovaným pracovištěm Muzea Vyškovska je Muzeum v Bučovicích.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red -

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.